Formart Yapı Denetim & Kentsel Dönüşüm

Yapı Denetim

Formart Yapı Denetim Belge No. 702

2007 yılında, 4708 sayılı yasa ile kurulan, yasaları ve yönetmelikleri yakın takip eden, malikler ve müteahhitlerle yakın ilişki kuran, Yapı Denetim Hizmetleri’nin yanında ayrıca teknik danışmanlık veren Formart Yapı Denetim ’in ana hedefi;

• Yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda, Belediye, müteahhit ve yapı denetim üçgeni içerisinde, yapı denetim hizmetlerini doğru yönlendirmek ve zamanında iskan almaktır.

Formart;
• Projelerin ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler.
• Yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süre içinde teknik kadrosuyla hizmet verir, inceleme ve denetlemeleri devam eder.
• Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğu, bu işte görev alan proje ve uygulama denetçisi Mimar ve Mühendisler tarafından inşaat süresi içinde incelenir.
Formart; Yapı Denetim Kanunu’nda belirtilen görevleri, kanun ile belirlenmiş süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlükteki mevzuata, mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirir.
• İncelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.
• Projelerin, Denetçi Mimar ve Denetçi Mühendisleri tarafından imza edilerek tasdikini sağlar.
• Projelerin tasdikinden sonra, işyeri teslim tutanağını tanzim eder.
• Hafriyatla başlayan, temel üstü ile devam eden süreçte, ısı yalıtım vizesinin, seviye tespitlerinin, iş bitirme belgesinin, yapı kullanma izin (iskan) belgesinin alınmasını sağlar.

Formart Yapı Denetim, İstanbul’un tüm ilçelerinde etkin kadrosuyla hizmet vermektedir.

KURUMSAL

Şirket TarihçesiŞirket Tarihçesi Neden Formart ?Neden Formart ? Hizmetlerimiz Hizmetlerimiz Kurucu ÖzgeçmişiKurucu Özgeçmişi Yönetici KadroYönetici Kadro Tanıtım KataloğuTanıtım Kataloğu Tanıtım FilmiTanıtım Filmi

Neden Formart ?

Formart Yapı Denetim, inşaat sektörünün her alanında 40 yılı aşkın tecrübesi ve bakanlık onaylı sertifikaları ile size profesyonel danışmanlık ve hizmet sunar. Formart; Alt Yapı ve >> devamı

e-Bülten

Güncel duyurulardan haberdar olmak için e-bülten’imize kaydolun.Copyright © Formart Yapı Denetim & Kentsel Dönüşüm
web tasarım